KTO JEST POETĄ

Poetą jest ten który pisze wiersze
I ten który wierszy nie pisze

Tadeusz RóżewiczPoetą jest ten który zrzuca więzy
I ten który więzy sobie nakłada

Poetą jest ten który wierzy
I który uwierzyć nie może

Poetą jest ten który kłamał
I ten którego okłamano

Ten który upadł
I ten który się podnosi

Poetą jest ten który odchodzi
I ten który odejść nie może

24 kwietnia 2014 zmarł Tadeusz Różewicz,
lecz Wielki Poeta odejść nie może…

Reklamy